प्रहरी प्रमुख बसन्त कुवरका १३ कार्ययोजना

मानिकपुर पर्सा।नेपाल प्रहरीलाई पेसागत रुपले उत्कृस्ट एवम् आम नागरिकको बिश्वास र भरोसायोगय सगठनको रूपमा बिकास गर्न कार्ययोजना २०८० सार्वजनिक गरिएको च।प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपि)बसन्त कुवरले उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन।चैत्र १० गते आइजिपी नियुक्त भएक कुवरले साढे तीन महिना पछि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन।नेपालको संविधानबमोजिम प्रहरी सगठनको पुनसरचना सुढिकरण तथा प्रहरी सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिबृदी गरि नेपाल प्रहरीको बिकासका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नु कार्ययोजनाको उदेश्य रहेको बताइएको छ।उक्त कार्ययोजना साउनबाट लागू हुनेछ।
यस्तो छ १३वटा लक्ष्य
१प्रहरी कर्मचारीको सघिय सरचना अनुरुप समायोजन गर्ने
२बिधमान कानुन तथा नितिमा समय सापेक्ष सुधार गर्ने
३ नेपाल प्रहरीको इतिहासको सरक्षण र प्रबन्द्द्न गर्ने
४नेपाल प्रहरीको आन्तरिक सुढिकरण गर्ने
५विशिष्टिकृत तथा बैज्ञानिक अपराध प्रणालीको बिकास गर्ने
६शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी कार्वाही ब्यस्थापनमा प्रभावाकारी अभिबृदी गर्ने
७ प्रहरी सेवा प्रवाह प्रबिधिमैत्री प्रणालीको बिकास गर्ने
८ नेपाल प्रहरीको खोज तथा अन्वेषण पधतीकोसुधिकरण गर्ने
९नागरिक केन्द्रीत प्रहरी सेवा
१०प्रहरी जनशक्ति ब्यस्थापन गर्ने
११बैज्ञानिक र आवश्यकतामा आधारित प्रशिक्षण प्रणाली बिकास गर्ने
१२भौतिक पुर्वाधारको बिकास तथा स्रोत साधनको समुचित ब्यस्थापन गर्ने
१३कल्याणकारी योजनाहरुको क्षेत्र र पहुँच अभिबृदी गर्ने